Billeder til opgavetyper

På nogle opgavetyper benyttes to forskellige formater.

Opgavens indlejrede billede skal være 16:9 ratio.
Hvis der uploades billeder i andre formater, vil der komme grå kanter om billedet. Se forklaring her

På følgende opgavetyper skal der bruges kvadratiske billeder:

Multiple choice med billeder
Match ord til billede
Træk og sorter med billede
Sæt i rækkefølge med billeder

Det er kun billederne i svarmulighederne, som er kvadratiske. Hvis du har et indlejret billede i toppen af opgaven, skal det stadig være 16:9 format.

Svarmulighederne er altid kvadratiske. Uploader du andre formater, beskærer systemet, så der kun vises et kvadratisk billede. Hvis du selv vil vælge hvad der vises, så sørg for at uploade kvadratiske billeder.

Her er et eksempel på en multiple choice med billedesvar opgave. Det øverste billede er et indlejret billede i 16:9. Billedesvarene er kvadratiske.
Her er et eksempel på sæt i rækkefølge. Billederne i svarmulighederne er kvadratiske.

Sidetyper og billeder

Flere indlæg